سرور اختصاصی هتزنر

دیتاسنتر هتزنر آلمان (Hetzner) واقع در کشور آلمان قرار دارد و کیفیت خدمات آن عالی و هزینه آن مرقوم به صرفه است. دیتاسنتر هتزنر Hetzner یکی از بزرگترین ارائه کنندگان خدمات میزبانی و دیتاسنتر در اروپا می‌باشد، این شرکت از سال ۱۹۹۷ کار خود را آغاز کرده و در حال‌حاضر نزدیک به ۲۰ دیتاسنتر در آلمان تاسیس نموده‌ است. بستر ارتباطی پایدار و نرخ خدمات مناسب، دو مزیت مهم خدمات این شرکت می‌ باشد.

EX40

CPU Intel® Core™ i7-4770 (Quad-Core Haswell) incl. Hyper-Threading Technology
RAM 32GB DDR3
HDD 2x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (200 Mbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

EX40-SSD

CPU Intel® Core™ i7-4770 (Quad-Core Haswell) incl. Hyper-Threading Technology
RAM 32GB DDR3
HDD 2x 240 GB SSD SATA 6 Gb/s - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (200 Mbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

EX40-Hybrid

CPU Intel® Core™ i7-4770 (Quad-Core Haswell) incl. Hyper-Threading Technology
RAM 32GB DDR3
HDD 2x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise + 2 x 240 GB SSD SATA 6 Gb/s
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (200 Mbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

EX41

CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake incl. Hyper-Threading Technology
RAM 32GB DDR4
HDD 2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

EX41S

CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake incl. Hyper-Threading Technology
RAM 64GB DDR4
HDD 2x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

EX41S-SSD

CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake incl. Hyper-Threading Technology
RAM 64GB DDR4
HDD 2x 250 GB SSD SATA 6 Gb/s
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

PX91

CPU Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell incl. Hyper-Threading Technology
RAM 128GB DDR4 ECC
HDD 2x2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

PX91-SSD

CPU Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell incl. Hyper-Threading Technology
RAM 128GB DDR4 ECC
HDD 2x 240 GB SSD SATA 6 Gb/s Data Center Series
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

PX121

CPU Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell incl. Hyper-Threading Technology
RAM 256GB DDR4 ECC
HDD 2x4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

PX121-SSD

CPU Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell incl. Hyper-Threading Technology
RAM 256GB DDR4 ECC
HDD 2x 480 GB SSD SATA 6 Gb/s Data Center Series
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

SX131

CPU Intel® Xeon® E5-1650v2 Hexa-Core incl. Hyper-Threading Technology
RAM 64GB DDR3 ECC
HDD 10x 6 TB SATA 3 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (200 Mbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

SX291

CPU Intel® Xeon® E5-1650v2 Hexa-Core incl. Hyper-Threading Technology
RAM 128GB DDR3 ECC
HDD 15x 6 TB SATA 3 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (200 Mbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

SX61

CPU Intel® Core™ i7-3770 Quad-Core incl. Hyper-Threading Technology
RAM 32GB DDR3
HDD 4x 6 TB SATA 3 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (200 Mbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth