نمایندگی هاستینگ لینوکس

منو

1 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

  • ندارد قابلیت زیر نماینده
  • بینهایت تعداد اکانت مجاز
دی

2 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

  • ندارد قابلیت زیر نماینده
  • بینهایت تعداد اکانت مجاز
تری

3 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

  • ندارد قابلیت زیر نماینده
  • بینهایت تعداد اکانت مجاز
تترا

5 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

  • دارد قابلیت زیر نماینده
  • بینهایت تعداد اکانت مجاز
پنتا

10 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

  • دارد قابلیت زیر نماینده
  • بینهایت تعداد اکانت مجاز
هگزا

15 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

  • دارد قابلیت زیر نماینده
  • بینهایت تعداد اکانت مجاز