ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.net
109,000تومان
1 سال
109,000تومان
1 سال
109,000تومان
1 سال
.org
109,000تومان
1 سال
109,000تومان
1 سال
109,000تومان
1 سال
.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.co.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.biz
108,000تومان
1 سال
108,000تومان
1 سال
108,000تومان
1 سال
.info
107,000تومان
1 سال
107,000تومان
1 سال
107,000تومان
1 سال
.name
73,000تومان
1 سال
73,000تومان
1 سال
73,000تومان
1 سال
.mobi
82,000تومان
1 سال
82,000تومان
1 سال
82,000تومان
1 سال
.asia
111,000تومان
1 سال
111,000تومان
1 سال
111,000تومان
1 سال
.us
72,000تومان
1 سال
72,000تومان
1 سال
72,000تومان
1 سال
.ws
212,000تومان
1 سال
212,000تومان
1 سال
212,000تومان
1 سال
.eu
53,000تومان
1 سال
53,000تومان
1 سال
53,000تومان
1 سال
.bz
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
.in
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.me
133,000تومان
1 سال
133,000تومان
1 سال
133,000تومان
1 سال
.co
223,000تومان
1 سال
223,000تومان
1 سال
223,000تومان
1 سال
.help
232,000تومان
1 سال
232,000تومان
1 سال
232,000تومان
1 سال
.love
223,000تومان
1 سال
223,000تومان
1 سال
223,000تومان
1 سال
.network
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.news
167,000تومان
1 سال
167,000تومان
1 سال
167,000تومان
1 سال
.online
279,000تومان
1 سال
279,000تومان
1 سال
279,000تومان
1 سال
.pm
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.space
67,000تومان
1 سال
67,000تومان
1 سال
67,000تومان
1 سال
.support
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.website
167,000تومان
1 سال
167,000تومان
1 سال
167,000تومان
1 سال
.work
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.xyz
89,000تومان
1 سال
89,000تومان
1 سال
89,000تومان
1 سال
.tf
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.top
77,000تومان
1 سال
77,000تومان
1 سال
77,000تومان
1 سال
.tv
279,000تومان
1 سال
279,000تومان
1 سال
279,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains